Startsida

torsdag 11 mars 2010

Gammalt rivs - nytt byggs upp!

Och snart i sky stod damm och boss, då plank och läkt de bröto loss. Det ruttna trät så torrt som snus, det virvlar om med kalk och grus.

Så skrev August Strinberg i Esplanadsystemet för snart 100 år sedan, och visst finns det vissa likheter mellan dikten och vår verklighet på skolan? Möjligen är vårt trä inte så torrt, men visst virvlar såväl grus som damm inne på skolan i de avstängda delarna.

Nåväl. Kort uppdatering om renoveringen som pågår. Korridoren där rektor Sili och övrig administrativ personal har sina kontor, är nu evakuerad och väggar har rivits. Upp ska nya, torra väggar och vi hoppas att den här delen ska vara färdigrenoverad inom tre till fyra veckor. Därefter väntar NO-salar och klassrummen för år 9 på andra våning.
Vi är optimister och håller tummarna för att vi kommer att kunna använda delar av nedre plan redan där här terminen, men lägger in en brasklapp om att renevringen kan bli försenad. Saker man inte kan råda över, som att fler väggar än vad man initialt dömt ut, blivit skadade, kan komma att försena projektet. Men som sagt, vi är optimister!