Startsida

lördag 6 mars 2010

Till Håstensskolans elever i F-2, målsmän och personal!

Bussinformation med anledning av förflyttningarna av klasser till Bockstensskolan och Brunnsbergsskolan. Från och med tisdagen den 9 mars gäller följande:

Morgonturen - måndag till torsdag
* Startar som vanligt kl. 07.45 från Lugnet och går till Håstensskolan.
* Kl. 07.55 avgår bussen till Bockstensskolan från Håstensskolan.
* Bussen kommer tillbaka till Håstensskolan ca kl. 08.00 och hämtar upp de elever som skall till Brunnsbergsskoan (år 2).

Morgonturen - fredag
* Startar som vanligt kl. 08.45 från Lugnet och går till Håstensskolan.
* Kl. 08.55 avgår bussen till Bockstensskolan från Håstensskolan.
* Bussen kommer tillbaka till Håstensskolan ca kl. 09.00 och hämtar upp de elever som skall till Brunnsbergsskolan (år 2).

(Morgonturen för år 3 som vanligt 07.45 till Håstensskolan)

Eftermiddagsturen
Bussen avgår från Brunnsbergsskolan kl. 13.05 och hämtar upp på Bockstensskolan kl. 13.10. Avstigning och påstigning för vidare transport till Lugnet kl. 13.15 som vanligt.

Magnus Svensson
vikarierande rektor

År 6-9: Samling och salar

Från och med måndagen den 8 mars bedrivs undervisning i år 6-9 enligt schema. Samtliga elever i spåret samlas klockan 08.00 i Informationssalen för mer information om dagen och veckan. Notera att huvudentrén till skolan är stängd, och att år 6-9 nu använder den södra ingången, mot F-1 som ingång.

Salar är fördelade enligt följande:
9A Resursrummet
9B Klassrum år 1
8A F-1:s lokaler
8B F-1:s lokaler
7A Spansksalen
6A Klassrum år 2

* På måndag är det dans (genrep) för år 9 klockan 12.15-15.15.
* Dansafton med samtliga klasser i år 9 äger rum på torsdagkväll. Mer info kommer.
* 6A, 8A och 9A har sim/bad på måndag.
* Föräldramöte år 8A, torsdag 11 mars klockan 18.45 i matsalen.

Sjukanmälan och frånvaroanmälan av elever ska göras som vanligt.