Startsida

torsdag 7 april 2011

Lägesrapport år 6-9

Veckorna susar förbi. Vårterminen är halvvägs mot sommarlov. För våra nior är det en intensiv tid med nationella prov, betyg och bedömning samt utvecklingssamtal.

År 8 har även de utvecklingssamtal på gång. Pedagogerna på skolan skriver omdömen och upprättar individuella utvecklingsplaner och genomgångar av omdömesdatabasen Infomentor för eleverna genomförs i några av elevernas ämnen.

År 7 och 6 upplever sannolikt ett lugnare tempo. Dock är det deras sista termin utan betyg. Från och med höstterminen får våra blivande åttor och sjuor betyg. Den nya betygsskalan A-F införs.

Det inre arbetet på skolan för kommande läsår är även det i en intensiv fas. Tjänstefördelning, schemalteknikaliteter och förberedelser för att implementera de nya styrdokumenten, Lgr 11, är några av de spännande saker som rektor och pedagoger sysslar med då eleverna lämnar skolan för dagen. 

Våren medför en del utflykter och happenings för år 6-9. Håll span på Diamantens blogg för mer information och hör av er om ni har några frågor.

Väl mött, säger vi till er, våra fantastiska elever och inom kort också våren!