Startsida

torsdag 2 september 2010

Det går bra nu!

En svensk artist vid namn Petter rappade för några år sedan "Det går bra nu". Den texten passar finfint på Håstensskolan just nu. Vi får många kommentarer från elever och vårdnadshavare om att det var en bra uppstart och att ett slags lugn vilar tryggt över skolan.

Vi som arbetar på skolan, blir glada av responsen, och tror att den positiva känslan kan ha sin förklaring i att vi har nu en hel skola. I dubbel bemärkelse. Dels är alla elever tillbaka på skolan. En F 9 skola är enbent utan de yngre eleverna som evakuerades i våras på grund av takras och vattenfall. Dels har vi fått skolan lagad (renovering av yttertaket på västra sidan pågår fortfarande) och alla fantastiska ytor att röra oss på är åter öppna.

Vi är ett par erfarenheter rikare efter snön som knäckte taket. Delar av utvecklingsarbetet på skolan ställdes åt sidan eftersom byggmöten, omorganisation av klassrum och salar med mera självklart fick prioriteras. Vi vet att det finns mycket kvar att arbeta vidare med på Håstensskolan och vi är tacksamma för stöd och tolerans från elever och vårdnadshavare. Att tränga samman 150 högstadieelever i en korridor (utan fönster) i nästan fem månader har kostat på, men också givit en hel del. Vi kom nära varandra, lärde oss att respektera behovet av arbetsro och vi fattade snabbt att allt kunde varit mycket, mycket värre.

Idag är skolan en ljus, öppen och behaglig skola igen. Nu kan vi sätta fart mot nya mål och arbeta ifatt. Arbete med att revidera skolans av Likabehandlingsplanen pågår, skolfotografen får i dagarna över 300 elever att le och i startgroparna står år 2-5 beredda att börja temaarbeta!

Heja Håstensskolan!

P.S Bilderna är tagna under våren, efter raset under renoveringen, och visar det som några kanske redan glömt. D.S