Startsida

måndag 13 september 2010

FramtidsFrön inspirerade!

I veckan gästades ett av våra två arbetslag av FramtidsFrön. Carin Sävetun levererade ocensurerad sanning om hur det är ställt med entreprenörsskapet i skolan och hur vi behöver arbeta för att uppmuntra våra elever att tänka "outside the box".

Carin Sävetun menade att framtidens medborgare behöver vara flexibla, ansvarstagande, fritänkande och kreativa. De behöver ha en syn på morgondagens teknik som är positiv, trots att vi om tekniken inget kan veta - än.

Genom att peppa arbetslaget såddes ett frö om hur vi kan förbättra Håstensskolans kontakter med omvärlden. Vi behöver finna lösningar till den slopade praon så att våra elever kan möta arbets- och näringsliv på ett positivt sätt.

FramtidsFrön inspirerade oss att bli ännu bättre på det vi gör, att våga utveckla ett lärarande som tilltalar den arbetsmarkand våra elever kommer att möta. Kanske kan vi, när båda arbetslagen på skolan fått ta del av informationen, bli entreprenörer på lärares sätt?