Startsida

tisdag 27 april 2010

Inbjudan till föreläsning!

Inbjudan till föreläsning för vårdnadshavare i år 7-9

Beatrice Arvidsson, samordnare för kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete, kommer till Håstensskolan onsdagen den 5 maj klockan 18.30. Du som vårdnadshavare har nu ett ypperligt tillfälle att få ta del av viktig information om hur du som vuxen kan bemöta och besvara frågor om alkohol som ditt barn ställer. Förslaget att bjuda in Beatrice Arvidsson kommer från föräldrar till elever på skolan, och det är glädjande att vi kan erbjuda er det här tillfället.

Beatrice Arvidsson har som en del av sitt uppdrag i kommunen att kontinuerligt vara ute och besöka skolorna i Varbergs kommun och ge vårdnadshavare uppdaterad och forskningsrelaterad information om alkohol- och drogförebyggande arbete. Vi hoppas givetvis på god uppslutning, eftersom detta är ett ämne som berör de flesta av oss vuxna som finns runt våra ungdomar. Ett ämne som behöver diskuteras i ett samtalsvänligt klimat.

Eleverna i de berörda klasserna har fått inbjudan i pappersform.

Fyll i den talong som finns på inbjudan och skicka den med ditt barn tillbaka till skolan med vändande post. Väl mött i maj i informationssalen på första våning!

Mikael Sili och Magnus Svensson

Skolledare och rektorer Håstensskolan i Varberg