Startsida

lördag 6 mars 2010

År 6-9: Samling och salar

Från och med måndagen den 8 mars bedrivs undervisning i år 6-9 enligt schema. Samtliga elever i spåret samlas klockan 08.00 i Informationssalen för mer information om dagen och veckan. Notera att huvudentrén till skolan är stängd, och att år 6-9 nu använder den södra ingången, mot F-1 som ingång.

Salar är fördelade enligt följande:
9A Resursrummet
9B Klassrum år 1
8A F-1:s lokaler
8B F-1:s lokaler
7A Spansksalen
6A Klassrum år 2

* På måndag är det dans (genrep) för år 9 klockan 12.15-15.15.
* Dansafton med samtliga klasser i år 9 äger rum på torsdagkväll. Mer info kommer.
* 6A, 8A och 9A har sim/bad på måndag.
* Föräldramöte år 8A, torsdag 11 mars klockan 18.45 i matsalen.

Sjukanmälan och frånvaroanmälan av elever ska göras som vanligt.