Startsida

tisdag 23 mars 2010

Hemuppgift och igenläsning

Till elever år F-9, målsmän och personal på Håstensskolan
Inläsningsdag under påsklovet

Enligt grundskoleförordningen och Skolverkets direktiv har eleverna en garanterad undervisningstid. Det innebär att den extra lovdag som eleverna fick i samband med vattenläckorna på Håstensskolan måste läsas igen.

Igenläsningen av den förlorade skoldagen (extra lovdagen 100302) sker i form av att eleverna får tydliga hemuppgifter som motsvarar skolarbetet under denna dag. Kontaktlärare och klasslärare samordnar hemuppgifterna till eleverna före påsklovet och hemuppgifterna görs under påsklovet och redovisas i skolan efter påsklovet.

På Håstensskolans vägnar,
Magnus Svensson,
vikarierande rektor