Startsida

måndag 6 september 2010

Inbjudan till

Föräldramöte på Håstensskolan

20 september: klass 9A, 9B, 8A och 7A

22 september: klass 5A, 5-6 och 6A

Plats: Informationssalen

Tid: 18.30

Medverkande: Mikael Sili (rektor)

Ulf Pellby (kurator)

Catharina Blixt-Jeppsson (SYV)

KRAM (likabehandlingslagen)

Efter mötet träffas klasser med kontaktlärarna.

……………………………………………………………………………………………………………………

Anmälan:

Elevens namn:

q Vi kommer st till föräldrarmötet den 22 sep

q Vi kan tyvärr inte komma den 22 sep

Inlämnas senast torsdagen den 16 september till kontaktläraren.