Startsida

tisdag 21 september 2010

Säkert!

På tisdagen beslutade rektor Mikael Sili att alla elever på Håstensskolan år F-9 ska bära och använda cykelhjälm i samband med cykelturer som sker under skoltid. Ingen elev är undantagen detta, oavsett om elev fyllt 15 år.

Har du frågor om detta beslut, vänder du dig till rektor Mikael Sili.