Startsida

torsdag 16 september 2010

Skolval 2010 - check!

Under dagen har 99 elever i år 7-9 och 54 elever år 5-6 röstat i Skolval 2010.

De äldre eleverna deltog i det nationella skolvalet, medan de yngre hade ett eget val. Detta eftersom reglerna för det nationella skolvalet inte inkluderar år 5-6. Det var givetvis en självklarhet att vi arrangerade ett eget val för de åren så att de blir inkluderade i demokratins förutsättningar och spelregler!

På måndag redovisas resultatet från valen. Vi kommer att lägga ut statistik här på bloggen. I väntan på siffrorna, vilket vi ser fram emot, får ni hålla till godo med valet på söndag.