Startsida

lördag 3 april 2010

Information år 6: Kallelse till föräldrarmöte

Till målsmän med barn i Håstensskolans år 6A!

Vi kallar till ett föräldramöte

onsdagen den 14/4-10 kl 18:00 i det nya klassrummet.

Deltar gör personal från Diamanten samt coach och rektor.

Välkomna!

Mikael Sili

rektor